Tisza-menti lovassport kör fogathajtásírd át
C kategória versenyszabályzat
Fórum
Galéria

 

  Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága Magyarország Amatőr Fogathajtó BajnokságánakVersenyszabályzata egyes és kettesfogatok részére 
„C” kategória 2012  

6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel: +36 (76) 568-063Mobil: +36 (30) 995-3482Fax: +36 (76) 569-001E-mail: fogatsport@fogatsport.hu        

A versenyek célja:

 A fogatsport tömegbázisának megteremtése, egységes versenyrend ésversenyszabályok kialakítása a nagy hagyományokkal rendelkező, egynaposversenyek részére.          
 
 A régiók megyék szerinti felosztással:
 

- Felső Dunántúl: Győr – Moson – Sopron, Komárom – Esztergom megye, Fejér,   Veszprém, Vas, Zala megye
- Dél–Dunántúl: Tolna, Baranya, Somogy megye
- Közép–Magyarország: Pest megye, Nógrád megye
- Észak- Kelet Magyarország: BAZ, Heves, Jász- Nagykun- Szolnok, Hajdú- Bihar,        Szabolcs – Szatmár - Bereg megye,
- Dél- Kelet Magyarország: Békés, Csongrád megye
- Duna-Tisza Köze: Bács-Kiskun megye   

„C” kategóriás versenyek versenyrendje
  

„C” kategóriás verseny rendezhető mindenütt, ahol a feltételek adottak a versenyszabályzat ide vonatkozó pontjainak megfelelnek.A versenyeket a Megyei Lovas Szövetségek szervezik és koordinálják a régió szakmai felügyeletével..  Lebonyolításukért a rendezésre vonatkozó szabályok betartásáért és betartatásáért a verseny vezetőbírója a felelős.A régiók vezetői a versenyrendezővel együtt közösen állítják össze az éviversenynaptárt.A régiók vezetője a versenyrendezőkkel történt egyeztetés után, meghatározza akvalifikáló versenyek helyszínét.   

A versenyen való részvétel feltételei:
  

Versenyz
ők
 

A Magyar Lovassport Szövetségnél regisztrált sportegyesület versenyzője versenyezhet, aki rajtengedély vizsgát tett a Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága által akkreditált vizsgabizottság előtt, melynek teljesítéséről hivatalos igazolást kapott. Nem versenyezhet 16 év alatti versenyző.„C” kategóriás kvalifikáló versenyen csak az a versenyző indulhat, aki nyilatkozott, hogy az adott versenyévadban, melyik régióban kíván versenyezni, erről a régió vezetőjétől írásbeli igazolása van. A „C” kategóriás országos döntőre csak azok a versenyzők szerezhetnek kvalifikáló pontokat, akik rendelkeznek sportorvosi igazolással, és éves licenc díjat befizették, rendelkeznek sportegyesületi tagsággal, versenyzői könyvvel, és sem a tárgyévben sem a megelőző versenyszezonban „B” kategóriás bajnoki fordulón nem indultakSportorvosi igazolás a segédhajtó részére is kötelező.A „C” kategóriás versenyző éves licenc díja 5 000 Ft, melyet a versenyző Magyar Lovas Szövetség számlájára fizet be. A versenyző öltözéke, mindenkor az alkalomhoz illően elegáns, ápolt, a versenyen, a pályabemutatón, eredményhirdetéskor és a fogadáson egyaránt.Döntőn a lovak is regisztrálva legyenek.  

Lovak

 A verseny évében negyedik életévüket betöltött lovak versenyezhetnek.Nem versenyezhet vemhes, illetve 6 hónapnál fiatalabb csikóval rendelkező kanca. A lovaknak rendelkezniük kell érvényes hazai, vagy nemzetközi lóútlevéllel, melynekállategészségügyi bejegyzései naprakészek.  

Versenyfeladatok 

A verseny megkezdése előtt a gyakorló pályán állatorvosi szemlére kerül sor befogott állapotban melegítés közben.Az állatorvosi szemle mindenki számára kötelező. /924.5. szabály/ A „C” kategóriás Régiós Bajnokok Bajnokságára a következő versenyszámban szerzett helyezési pontokkal lehet kvalifikálódni. 
  1.  Kétfordulós akadályhajtás egyszeri összevetéssel
 Az akadályhajtás I. fordulójának eredményének fordított sorrendje adja a II. forduló indulási sorrendjét. Az első és második forduló eredményei összeadódnak, az így kapott sorrend első 6 helyezettje vesz részt az összevetésben. A két fordulóban és az összevetésben szerzett hibapontok összeadódnak, azonos hibapontok esetén a jobb időeredmény dönt. (Fogathajtó Szabályzat 2009. 10. kiadás 950-958. szabály szerint)  Akadályszélesség nyomtáv + 20 cm, iram 230m/perc   
  1. Bemutatás-fogatbírálat
 Kötelező versenyszám, melynek eredménye nem számit bele az akadályhajtás végeredményébe.A verseny célja a versenyzők ismereteit továbbfejleszteni a fogat szabályos és igényes megjelenésével, összeállításával kapcsolatban.A bírálat szempontjai következők:      hajtó és segédhajtó magatartása a fogaton, öltözete /kalap,kesztyű/  ostor stb.      lovak ápoltsága, állapota összeillesztettsége, patkolása      szerszámzat, állapota, tisztasága      kocsi állapota, tisztasága      összbenyomás  Pontozólap a Fogathajtó Szakbizottság hivatalos honlapjáról letölthető.. A fogat bírálatát a jelen levő bírói testület végzi. 

Versenybírók -pályépitő 

A verseny rendezője a Magyar Lovas Szövetség bírói listájáról választott, két bíró egy fő legalább területi C kategóriás bíró és egy gyakorló bíró. a pályaépítő az egyik bíró feladatát is elláthatja . Amennyiben díjhajtás versenyszám is szerepel, akkor ennek bírálatára legalább egy I. országos és két II. osztályú bírót kell felkérni.Pályaépítőként a pályaépítők listájáról kell I. vagy II. osztályú pályaépítőt felkérni.A bírói testület javadalmazása a versenyt rendező szervezet kötelessége.   

 „C” kategóriás Bajnokok Bajnoksága 
 

A bajnokságra a kvalifikáló versenyeken a négy legeredményesebb verseny pontjai alapján lehet részvételi jogot nyerni. Kiemelt fontosságú verseny, mely minden évben zárja a versenyévadot. A Régiókvezetőinek döntése alapján minden évben más-más régió vállalja fel a versenyrendezést. A „C” kategóriás Régiós Bajnokok Bajnokságára minden régió egy csapatot a legjobb három versenyzőjével és egy egyéni versenyzőt jogosult indítani.A házigazda – a rendező régió – egy csapatot és öt egyéni versenyzőt indíthat.A régiós bajnokság helyszínét, pályáját minden rendező köteles bemutatni és jóváhagyatni a Fogathajtó Szakbizottság illetékeseivel.A „C” kategóriás Régiós Bajnoki Döntő pályaépítőjét és bírói testületét a rendező Régió nevezi ki a Fogathajtó Szakbizottság jóváhagyásával.A tisztségviselők költsége a rendezőt terheli.  A kvalifikáló versenyeken az alábbi táblázat szerint gyűjthetnek pontot a versenyzők: 


 
Helyezés                                      versenyzők száma
                   16              15      14      13      12      11      10      9      8      7      6      5      4
1.      20pont       19      18      17      16      15      14     13    12    11    10     9      8       2.       17              16      15      14      13      12      11     10      9      8      7     6      5      
 
3.       15              14      13      12      11      10        9       8      7      6      5     4      3
       4.       13              12      11      10        9        8        7       6      5      4      3     2      1       5.       12              11      10        9        8        7        6       5      4      3      2     1      
6.       11              10        9        8        7        6        5       4      3      2      1
      
7.       10                9        8        7        6        5        4       3      2      1
      
8.         9                8        7        6        5        4        3       2      1
      
9.         8                7        6        5        4        3        2       1
    
10.       7                6        5        4        3        2        1
    
11.       6                5        4        3        2        1
    
12.       5                4        3        2        1
    
13.       4                3        2        1
    
14.       3                2        1
    
15.       2                1
    
16.       1  
  
 
 

  Csapatverseny 

A versenyeken a régiók csapata értékelhető, melyek 2 vagy 3 főből állhatnak. Acsapatverseny értékelésében az FEI csapatértékelésre vonatkozó szabályzataszerint kell eljárni                Ugyanazon lovakkal csak egy versenyző versenyezhet!    Fegyelmi vétségek: A versenyen a hajtó, segédhajtó és a kisegítő személyzet fegyelmi vétségeit a  Versenybíróság bünteti:- a versenyeredmény törlésével- kizárással  Fegyelmi vétséget követ el, aki:- a versenyszabályokat megszegi- sportszerűtlen magatartást tanúsít- a lovakkal durván bánik a versenyen, vagy a versenyen kívül- alkoholosan befolyásolt     

Ajánlott versenyszámok
  

Díjhajtás  

  
FEI 3-as számú díjhajtó feladat, emlékezetből, vagy diktálással.                  
 Nem kötelező versenyszám, de az a versenyző, aki a fenti díjhajtó feladatot legalább 75 hibaponttal teljesíti, + 5 kvalifikáló pontot kap.  

 Pontgyűjtő akadályhajtó verseny 

A pályán felépített akadályok nehézségi fokuk szerint 10-120 pontot érnek.A hajtó három percig hajthat a pályán, ez idő alatt tetszőleges sorrendben éstetszőleges irányból hajthatja meg az akadályokat, és gyűjtheti a pontokat. Egyakadály legfeljebb kétszer számít bele a pontgyűjtésbe. A levert akadályok nemkerülnek újraépítésre.A „JOKER” amely általában egy rudakból épített boksz akadály 200 pontot ér,viszont ha a versenyző ebben az akadályban vét, úgy 200 pont levonásra kerül. Arendelkezésre álló idő leteltét a versenybíróság csengőszóval jelzi, ezután alehető legrövidebb úton, a célvonalon tetszőleges irányból át kell haladni, amegkezdett akadály meghajtása befejezhető.A győztes a legtöbb pontot összegyűjtött fogat. Azonos pontszám esetén arövidebb idő alatt teljesítő fogat kapja a jobb helyezést.  

 Versenykiírás – nevezés: 


A versenyrendező köteles a versenyek versenykiírását a versenyiroda által a http://nevezés.fogatsport.hu oldalra feltölteni és azt jóváhagyásra előterjeszteni.A versenykiírásban meghatározza a verseny feltételeit, a hivatalos személyeket, valamint minden olyan információt , amelyre a versenyzőknek szüksége van. Mindezeknek természetesen összhangban kell lenni az érvényben lévő Fogatversenyek Szabályzatával.  

A versenyrendezés feltételei: A versenypályát legalább optikai határral kell ellátni, a közönség távoltartásaérdekében. A be- és kihajtásnál nyitható, kb. 3 m széles kaput kell képezni, beengedőbíróval, aki a versenypályára való be és kihajtást felügyeli, a be- és kihajtás után azpályát zárja.A melegítőpályát a közönségtől el kell zárni, a balesetek elkerülése érdekében. Amelegítő pályán nem parkolhatnak autók, sem a versenyzők, sem egyéb személyek. Ezen intézkedések megléte a rendező szervezet felelőssége..Eredményhirdetésen a versenyzőnek kötelező a megjelenés. A távolmaradásra, ill. averseny színhelyének elhagyására – annak befejezése előtt – a vezetőbíró adhatengedélyt. Amennyiben a versenyző a versenyszámok eredményhirdetésénengedély nélkül nem vesz részt, a díjra nem jogosult, eredményét törlik és aversenyből kizárják.   
Versenybejelentési díj: 15 000 Ft A díjat a Magyar Lovas Szövetség számlájára kell befizetni, és a befizetést igazoló dokumentum másolatát a Fogathajtó Szakbizottságnak elküldeni.  Fax: 76/569-001 Cím: 6070, Izsák, Szabadság tér 1.  

 A VERSENY RENDEZŐJE BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGE MELLETT KÖTELESA VERSENY IDEJÉRE MENTŐT BIZTOSÍTANI!A VERSENY RENDEZŐJE BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGE MELLETT KÖTELESA RENDEZVÉNYT a HATÓSÁGI ÁLLATORVOSNAK BEJELENTENI ÉSÁLLATORVOSI ÜGYELETRŐL GONDOSKODNI. 

A lovak számára biztosítani kell takarmányozási és itatási, valamint megfelelő pihenési lehetőséget.   EGY VERSENYNAPON EGY FOGAT EGY VERSENYSZÁMBAN CSAK EGYSZER INDULHAT? 
A versenyzők, biztonsági okokból csak négy-kerék fékkel ellátott kocsikkal versenyezhetnek. Amennyiben csak két kerék fékezhető, ez kizárólag a két hátsó kerék lehet!  Fedettpályás fogathajtó verseny - Amatőr Bajnokság Lebonyolítása a 2012/2013 –es versenyszezonra kiirt Fedettpályás Versenyekre vonatkozó versenyszabályzat szerint. 

 
Versenyeredmény és jegyzőkönyv

 A versenyeredményeket a verseny vezetőbírója köteles az illetékes Régió részére aVersenyjegyzőkönyvvel együtt eljuttatni. A Régió ezek másolatát a Fogathajtó Szakbizottság részére e-mailben elküldi (fogatsport@fogatsport.hu).    A Fogathajtó Szakbizottság hivatalos Internetes honlapján a versenyeredményeket közzéteszi. Minden esetben figyelembe veszi az Állatvédelmi törvény előírásait.Állatvédelmi törvény 1998 évi. XXVIII törvény, amely kimondja, hogy   „az állati jog az a filozófia, amely biztosítja az állatoknak azt a minden élőlény általóhajtott elemi igényét , hogy szabadon élhessenek egy természetes életet,szükségtelen fájdalmaktól és gyötrelmektől mentesen „           

  
Minden versenyz
ő részére eredményes versenyzést kíván a
  

              Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottságwww.tiszamentilovas.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!